Radio

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας

Why is it important to regulate our life with duty and discipline? Bhagawan gives us a memorable example and explains.

You want to study well, pass and get a first-class. After that you want to get a good position, get married and lead a happy family life. And then you desire for children, and want that they be intelligent and do well in life. There is no limit for such desires. The most important reason for bondage is giving too much freedom to the mind. For example, when an animal is tethered to a post, it will not be able to go to another place and spoil it. It will not be able to show anger or violence or do harm to any person. But if it is untied and let loose, it can roam over various fields, destroy the crops and cause loss and harm to others. For the mischief it does, it gets beaten. Similarly, the mind must be bound by certain regulations and limits. As long as one lives within certain limits and disciplines, as well as particular rules and regulations, one will be able to maintain a good name and lead a happy and useful life.

- Divine Discourse, Feb 17, 1985.

The spiritual path is the path of detachment, of sense control and rigorous mind training.
-BABA Γιατί είναι σημαντικό να βάζουμε τάξη και ρυθμό στη ζωή μας εκτελώντας όλα μας τα καθήκοντα και υπακούοντας σε κανόνες πειθαρχίας; Ο Μπάγκαβαν μας το εξηγεί παραθέτοντας και ένα αλησμόνητο παράδειγμα.

 Θέλετε να μελετήσετε καλά τα μαθήματά σας, να πετύχετε στις εξετάσεις και να πάρετε υψηλούς, πρώτης τάξεως βαθμούς. Κατόπιν αυτού, θέλετε να εξασφαλίσετε μια καλή θέση, να παντρευτείτε και να ζήσετε μια ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Και στη συνέχεια, θέλετε να αποκτήσετε παιδιά, που να είναι έξυπνα και να τα πάνε καλά στη ζωή, να προοδεύουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει όριο για τέτοιες επιθυμίες. Ο πιο σημαντικός λόγος στον οποίο οφείλονται τα δεσμά της υποδούλωσης του ανθρώπου είναι η υπερβολική ελευθερία που δίνει στον νου του. Παραδείγματος χάρη, όταν δένουν με σχοινί κάποιο ζώο σε πάσσαλο, τούτο το ζώο δεν θα μπορέσει να απομακρυνθεί από εκεί, να πάει σε άλλη θέση και να την χαλάσει ή να την βρωμίσει. Δεν θα μπορέσει να εκδηλώσει τον θυμό του ή τη βιαιότητά του ή να κάνει κακό σε άλλον άνθρωπο. Αν όμως το αφήσουν λυτό και αδέσποτο, τότε μπορεί να τρέχει εδώ κι εκεί σε διάφορα χωράφια και τόπους ώστε έτσι να καταστρέφει τις καλλιέργειες και να βλάπτει τους άλλους προκαλώντας ζημιές. Για το κακό που θα κάνει, το τιμωρούν και το δέρνουν. Κατ’ ανάλογο τρόπο, πρέπει να περιορίζεται και ο νους με τον καθορισμό ορισμένων κανόνων και την επιβολή κάποιων ορίων. Εφόσον ο άνθρωπος ζει και συμπεριφέρεται μέσα σε γενικά όρια και κανόνες πειθαρχίας, καθώς και σύμφωνα με ειδικούς και συγκεκριμένους ηθικούς κανόνες και άλλες υποχρεώσεις, ο άνθρωπος αυτός θα έχει πάντοτε ένα έντιμο και καλό όνομα και θα ζει χαρούμενος, ευτυχισμένος και χρήσιμος.

 Το πνευματικό μονοπάτι είναι το μονοπάτι της απαλλαγής από την προσκόλληση, του ελέγχου των αισθήσεων και της αυστηρής εξάσκησης του νου.
-ΒΑΒΑ


 Source: SAI INSPIRES


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο