Radio

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019    Σ΄ έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι παραβιάζουν το Νόμο του Θέου σε κάθε τους βήμα,

η ηρεμία και η ανεκτικότητα είναι οι δρόμοι που πρέπει ν' ακολουθείς, για να μπορέσεις να σωθείς.

       Η ηρεμία δεν είναι κάτι που μπορείς να το αγοράσεις η να το λάβεις δώρο απο συγγενείς και φίλους!

       Υπάρχει  μέσα στις βαθύτερες πτυχές του είναι σου. Εκεί πρέπει να την αναζητάς.

Η ταραχή, ο θόρυβος, η σύγχυση , όλα αυτά είναι τα κύματα που σχηματίζονται στην επιφάνεια!

Στα βάθη του ωκεανού όλα είναι γαλήνια και ειρηνικά!
                                               
                                                                                -BABA


Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας

How should we maintain our balance and progress steadily in life when troubles and sorrows weigh us down? Bhagawan lovingly reminds us day.

Do not count your tears of pain; do not sulk over your grief. Let them pass through your mind as birds fly through the sky leaving no trail behind; or as flames and floods appear on the screen in a movie hall without burning or dampening the screen. You must not lose heart when you are disappointed. Perhaps, your wish itself was wrong, or its realisation may have landed you in worse situations. Any way, it is the will of the Lord and He knows best. Disappointments and distress are like the skin of the plantain which is there to protect the taste and allow the sweetness to fill the fruit. In such dire straits, let your mind dwell on the splendour of the Divine Self (Atma) and its majesty; that will keep you alert and brave. The antics of the senses and the mind can be arrested by the whip of wisdom of the true Self (Atma jnana).
 
- Divine Discourse, Jan 22, 1967

Whatever be your troubles, however great is your sorrow, persist and win by recollecting the Lord.
-BABA


Πώς πρέπει να διατηρούμε την ισορροπία μας και να προχωρούμε σταθερά στη ζωή, όταν τα προβλήματα και οι θλίψεις μάς γονατίζουν με το βάρος τους; Ο Μπαγκαβάν μάς το θυμίζει σήμερα με αγάπη.

Μην μετράτε τα δάκρυα που σας φέρνει ο πόνος. Μην κατσουφιάζετε από την θλίψη σας.  Αφήστε τον πόνο σας και την θλίψη να περάσουν από τον νου σας σαν τα πουλιά, που διασχίζουν τον ουρανό χωρίς να αφήνουν πίσω τους ίχνος. Ή σαν τις φλόγες και τις πλημμύρες που προβάλλονται σε κάποιαν αίθουσα κινηματογράφου χωρίς να καίνε ή να μουσκεύουνε την οθόνη. Δεν πρέπει να αποθαρρυνόσαστε όταν κάτι σας απογοητεύει. Ίσως η ίδια η επιθυμία σας να ήταν λανθασμένη ή η πραγματοποίησή της να σας έριξε σε χειρότερες καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση να σκεφτόσαστε ότι πρόκειται για το θέλημα του Θεού, κι Εκείνος έχει άριστη γνώση των πάντων. Οι απογοητεύσεις και οι ανησυχίες είναι σαν το φλούδι της μπανάνας των Αντιλλών που προστατεύει την γεύση αυτού του καρπού και του επιτρέπει να γεμίσει από γλυκύτητα. Όταν, λοιπόν, αντιμετωπίζετε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, αφήστε τον νου σας να χαρεί και να συνυπάρξει με την λάμψη και το μεγαλείο του Ανώτερου Θείου Εαυτού (Άτμα). Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είσαστε πάντα άγρυπνοι και γενναίοι. Και το μαστίγιο της σοφίας του Ανώτερου Θείου Εαυτού θα τιθασεύει τις ανοησίες των αισθήσεων και του νου.

 Όποια κι αν είναι τα προβλήματά σας, όσο μεγάλη κι αν είναι η θλίψη σας, εσείς να επιμένετε κι έτσι θα νικήσετε φέρνοντας συνεχώς στον νου σας τον Κύριο.
-ΒΑΒΑ  


 Source: SAI INSPIRESΠέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

THOUGHT FOR THE DAY

Σκέψη της ημέρας

Often, consciously or unconsciously, we are guilty of wasting life’s precious resources. Today, Bhagawan lovingly pulls us upward and onward with a powerful message.

All of you are wasting time. Time is God. God is described as, Kala kalaya namah - He is the Master of Time. Therefore you should not waste time on unnecessary activities. For example, excessive talk is a waste of time. When you switch on the radio and listen to all unnecessary programmes, electricity is wasted. The body is like a radio receiver. Chanting the Lord’s name and singing the glory of God will capture signals of grace. But when you indulge in unnecessary gossip, you waste precious time and energy. When you do wicked or inappropriate deeds, again you waste energy and incur dangerous consequences too. Sanctify your life by adhering to the twin ideals of Truth and Righteousness (Sathya and Dharma). Instead of preaching them, put them into practice. Propagation is 'quantity' while practicing is 'quality'. Quality is always very important. A spoon of cow's milk is much better than a barrel of donkey's milk.

- Divine Discourse, Jul 18, 1997.

If you are engaged all the time in the acquisition of information, when will you undertake the task of your transformation?
-BABA
Συχνά, συνειδητά ή ασυνείδητα, γινόμαστε ένοχοι για την σπατάλη των πολύτιμων πόρων που μας προσφέρει η ζωή. Σήμερα, ο Μπαγκαβάν μας απευθύνει με αγάπη ένα δυνατό μήνυμα κι έτσι μας ανορθώνει και μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε.

 Όλοι σας σπαταλάτε τον χρόνο σας. Ο χρόνος είναι Θεός. Ο Θεός περιγράφεται ως Κύριος του Χρόνου. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να σπαταλάτε τον χρόνο σας ασχολούμενοι με περιττές  δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η υπερβολική συζήτηση, τα πολλά λόγια, είναι χάσιμο χρόνου. Όταν ανοίγετε το ραδιόφωνο και ακούτε όλα τα περιττά προγράμματα, τότε σπαταλάτε ηλεκτρική ενέργεια. Το σώμα του ανθρώπου είναι σαν τον ραδιοφωνικό δέκτη. Η ψαλμωδία του Αγίου Ονόματος του Κυρίου και η εξύμνηση της δόξας του Θεού πιάνουν σήματα που εκπέμπει η Θεία Χάρη. Όταν όμως επιτρέπετε στον εαυτό σας την ευχαρίστηση που παρέχουν τα περιττά κουτσομπολιά, τότε σπαταλάτε τον πολύτιμο χρόνο σας και την ενέργειά σας. Όταν κάνετε κακές ή ανάρμοστες πράξεις, τότε ξοδεύετε ενέργεια και προκαλείτε επικίνδυνες συνέπειες. Φροντίστε να αφοσιωθείτε στα δίδυμα ιδανικά της Αλήθειας και της Δικαιοσύνης κι έτσι θα καθαγιάσετε την ζωή σας. Αντί να κάνετε κηρύγματα για τα δυο αυτά ιδανικά, φροντίστε να τα εφαρμόζετε στη ζωή σας. Η απλή επέκταση είναι «ποσότητα» ενώ η πρακτική εφαρμογή είναι «ποιότητα». Η ποιότητα είναι πάντα πολύ σημαντική. Μια κουταλιά αγελαδινό γάλα είναι πολύ καλύτερο από ένα βαρέλι γάλα του θηλυκού γαϊδουριού.

Αν όλη την ώρα ασχολείστε με την απόκτηση πληροφοριών, τότε πότε θα κάνετε το καθήκον σας να μεταμορφώσετε τον εαυτό σας;
-ΒΑΒΑ


 Source: SAI INSPIRES
Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας

What are the important aspects of truth, we must imprint in our hearts, minds and words? Bhagawan lovingly reminds us today.

You write on boards (or make banners), "Truth is God." This is not enough. You should have this imprinted in your heart. The Upanishads teach us, ‘Speak the Truth’ (Satyam Bruyat). This is the physical aspect of the directive. The immediate statement that follows is: ‘Speak lovingly’ (Priyam Bruyat). This is an equally important virtuous aspect which means you should speak the truth in a loving and palatable way and not harshly. The next statement is - Na Bruyat Satyam apriyam. This is the spiritual aspect that you shouldn’t neglect. You must be silent and avoid speaking the truth when it’s not palatable. At the same time, simply because it will please another person, do not speak untruth or half-truth. Truth is changeless and eternal. Conviction in this value is not traceable amongst people of the present. Make a sincere effort to join good company which will help you entertain sacred thoughts to be translated into righteous action. Lead a life of morality and good character.

- Divine Discourse, Jul 18, 1997

The sanctification of the five senses is the way to practice truthful living.
-BABA 


Ποιες είναι οι σημαντικές πλευρές της αλήθειας, που πρέπει να αποτυπώσουμε στην καρδιά μας, στον νου μας, καθώς και στα λόγια μας; Ο Μπαγκαβάν μας το θυμίζει σήμερα με αγάπη.


Γράφετε πάνω σε πίνακες (ή σε πανό) την φράση: «Η αλήθεια είναι Θεός». Αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να αποτυπώσετε αυτή την φράση βαθιά μέσα στην καρδιά σας. Οι Ουπανισάδες μας διδάσκουν: «Να μιλάτε λέγοντας την αλήθεια». Και αυτή είναι η φυσική πλευρά της οδηγίας που μας δίνουν για την αλήθεια αυτά τα ιερά κείμενα. Η δήλωση, που ακολουθεί αμέσως μετά,  είναι η εξής: «Να μιλάτε με αγάπη».  Κι αυτή είναι μια εξίσου σημαντική και ενάρετη πλευρά της αλήθειας, που σημαίνει ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια με τρόπο ευχάριστο, και όχι σκληρό, ώστε έτσι να εκφράζουμε την αγάπη μας. Η επόμενη πλευρά της αλήθειας είναι πνευματική και δεν πρέπει να την παραμελείτε: Πρέπει να σιωπάτε και να αποφεύγετε να λέτε την αλήθεια, όταν αυτή δεν είναι ευχάριστη. Επίσης, φροντίστε να μην λέτε ψέματα ή να λέτε την μισή αλήθεια, απλά επειδή αυτό θα προξενήσει ευχαρίστηση σε κάποιον άλλο. Η αλήθεια δεν αλλάζει και είναι αιώνια. Οι άνθρωποι της εποχής μας δεν πιστεύουν σε τούτη την αξία. Αγωνιστείτε ειλικρινά για να συμμετάσχετε σε καλές συναναστροφές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε καλές σκέψεις, οι οποίες θα σας οδηγούν σε δίκαιες και ενάρετες πράξεις. Ζήσετε, λοιπόν, ηθική ζωή λειτουργώντας πάντοτε με καλό χαρακτήρα.

Ο καθαγιασμός των πέντε αισθήσεων είναι ο τρόπος για να ζούμε την ζωή μας γεμάτη αλήθεια.
-ΒΑΒΑ


 Source: SAI INSPIRES

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

THOUGHT FOR THE DAY

Σκέψη της ημέρας

Is charity only giving away huge sums of money? Do we need to practice restraint even in doing charity? Bhagawan underscores today, the importance of ‘balance’ in our daily life!

Life itself is like a limited company. All actions in it should be governed by the limits applicable to each of them. When desires are controlled, genuine happiness is experienced. Even in practising charity, limits should be observed. Your gifts should not exceed your financial capacity. Nor should they be below your capacity. If you exceed your limits, you will face financial problems later. If you are stingy, you will be withholding from those in need, what is due to them. Always remember, charity should not be limited to money alone and charity should not be indiscriminate. You must share your physical, mental and spiritual resources with those in need in your community, appropriately. Help spontaneously, according to the needs of the situation. The hungry must be fed and, clothes and relief must be given to the needy. It is through such sharing and sacrifice that the awareness of the Spirit (Atma jnana) is achieved.

- Divine Discourse, May 14, 1984

The touchstone for virtue is your keenness to sacrifice, to develop detachment.
BABA


Είναι άραγε φιλανθρωπία το να προσφέρει κανείς μόνο μεγάλα χρηματικά ποσά; Πρέπει να έχουμε αυτοσυγκράτηση ακόμη και στην περίπτωση που κάνουμε φιλανθρωπία; Ο Μπαγκαβάν υπογραμμίζει σήμερα τη σημασία που έχει η «ισορροπία» στην καθημερινή μας ζωή!

Η ίδια η ζωή είναι σαν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Όλες οι πράξεις στη ζωή πρέπει να υπόκεινται στα όρια που ισχύουν για κάθε μια από αυτές. Όταν ελέγχονται οι επιθυμίες, τότε ο άνθρωπος βιώνει την πραγματική ευτυχία. Ακόμη και όταν κάνουμε φιλανθρωπία, πρέπει να τηρούμε τα αντίστοιχα όρια. Οι δωρεές σας δεν πρέπει να ξεπερνούνε τις οικονομικές σας δυνατότητες. Ούτε και πρέπει να υπολείπονται αυτών. Αν ξεπερνάτε τα όριά σας, θα αντιμετωπίσετε οικονομικά προβλήματα αργότερα. Αν πάλι τσιγκουνευόσαστε, τότε θα παρακρατείτε  από εκείνους που έχουν ανάγκη, αυτό που τους οφείλετε. Πάντοτε να θυμόσαστε ότι η φιλανθρωπία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα χρήματα και ότι η φιλανθρωπία δεν πρέπει να γίνεται χωρίς διάκριση. Πρέπει να μοιραζόσαστε σωστά, με όσους στο κοινωνικό περιβάλλον σας ζούνε σε στέρηση, τα υλικά, διανοητικά και πνευματικά μέσα που διαθέτετε. Να προσφέρετε την βοήθειά σας αυθόρμητα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Για τους πεινασμένους πρέπει να προσφέρεται φαγητό και για τους άπορους πρέπει να παρέχεται η αναγκαία βοήθεια σε ρούχα και σε μέσα που εξασφαλίζουν την αναγκαία ανακούφιση.  Με τέτοιο μοίρασμα ανάμεσά σας και με τέτοια θυσία, κατορθώνετε να συνειδητοποιήσετε την παρουσία του Πνεύματος του Θεού.

Το κριτήριο με το οποίο αξιολογείται η αρετή σας είναι η προθυμία σας να υποβαλλόσαστε σε θυσία, και να αναπτύσσετε  την απαλλαγή σας από τις προσκολλήσεις.
-ΒΑΒΑ 

 Source: SAI INSPIRES