Radio

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Guru Nanaka Ji Ki Jai Jai Kar - Bhajan by Sri Sathya Sai Centre
Guru Nanak Ji Ki Jai Jai Kar
Jo Bole So Hoye Nihal
Allah Sai Lelo Salam
Maula Sai Lelo Salam
Salam Salam Lakhö Salam
Salam Salam Lelo Salam
Yeshu Pitha Prabhu Sai Ram
Buddha Zoarashtra Mahavir Nam
Salam Salam Lakhö Salam
Sai Mera Salam
Salam Salam Lelo Salam


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ένα σχόλιο