Radio

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Σωματική και πνευματική υγεία..
Για να έχει ο άνθρωπος έναν υγιή νου γεμάτο με καλές σκέψεις, χρειάζεται  ένα υγιές σώμα.
Πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι ο αθλητισμός και η μουσική έχουν σαν προορισμό να χαρίζουν στον άνθρωπο υγεία και ευτυχία. Αλλά, μόνο η σωματική ευρωστία δεν είναι αρκετή. 
Η πνευματική υγεία είναι εξίσου σημαντική.
Μαζί με το υλικό του σώμα ο κάθε άνθρωπος έχει και ένα λεπτοφυές, ένα πνευματικό σώμα.Πρέπει λοιπόν να φροντίζει με μεγάλη επιμέλεια και αυτό.
Χρειάζεται λοιπόν να επιδίδεται σε πνευματικές ασκήσεις που θα τον βοηθησουν να συνειδητοποιήσει τη θεϊκή πλευρά της φύσης του.

-ΒΑΒΑ


THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


Having been born in this human form, what should we strive for? Bhagavan lovingly explains so that we may step into the new year with a refreshed resolve.

It is creditable if a human behaves as a human being. It is laudable if they behave as God, that they really are! But to behave as a demon or as a beast is despicable indeed! For, people were long born a mineral, died a mineral; then they promoted themselves to be born as a tree and died as a tree. Subsequently they got promoted as an animal, and finally rose to the status of a human being. This rise from one scale to another has been acknowledged by science and spiritual experience. Now alas, they are born as human and die as human. It is a greater shame if they slide into a beast or a beastly ogre. Praise is due, only if they rise to the divine status. That is real fulfilment of one’s destiny. Therefore resolve today to avoid contact with vices, develop attachment to virtues, and transmute your heart into an altar for your beloved Lord.

- Bhagavatha Vahini, Ch 1, 'The Bhagavatha'

Fill your heart with the light of love so that the evil qualities of hate, greed and conceit find no place therein.
                                                                                     -BABA


Έχοντας γεννηθεί με τούτη την ανθρώπινη μορφή, τί είναι εκείνο για το οποίο πρέπει να αγωνισθούμε; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας το εξηγεί ώστε να μπορέσουμε να εισέλθουμε στον καινούργιο χρόνο παίρνοντας μια νέα απόφαση.
 
Είναι αξιέπαινος ο άνθρωπος που συμπεριφέρεται ως ανθρώπινο πλάσμα. Είναι άξιοι εγκωμίων οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται όπως ο Θεός, δηλαδή όπως στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος! Αντίθετα, είναι στ’ αλήθεια εξευτελιστικό και ποταπό να  συμπεριφέρεται κανείς σαν δαίμονας ή σαν κτήνος! Και τούτο, διότι οι άνθρωποι επί μακρόν γεννήθηκαν και ήταν ορυκτά, πέθαναν δε ως ορυκτά. Μετά προχώρησαν και γεννήθηκαν με τη μορφή δέντρου, πέθαναν δε ως δέντρα. Ακολούθως αναβαθμίστηκαν στο επίπεδο του ζώου και τελικά ανήλθαν στην κατάσταση του ανθρώπινου όντος. Αυτή η ανοδική πορεία από τη μια κλίμακα εξέλιξης στην άλλη έχει αναγνωρισθεί από την επιστήμη και την πνευματική εμπειρία. Τώρα αλλοίμονο, οι άνθρωποι γεννιούνται και πεθαίνουν ως ανθρώπινα όντα. Είναι μεγάλη ντροπή να γλιστρούν και πέφτοντας να περιέρχονται στην κατάσταση του κτήνους ή του αγριάνθρωπου. Μόνο αν ανέρχονται και φθάνουν στη Θεϊκή θέση, τους πρέπουν εγκώμια. Η άνοδος σε τούτη τη Θεϊκή θέση είναι πραγματικά η εκπλήρωση του πεπρωμένου, δηλαδή του Θεϊκού προορισμού του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, πάρετε σήμερα την απόφαση να σταματήσετε την επαφή σας με τις κακίες, να αναπτύξετε την προσήλωσή σας στις αρετές και να μεταμορφώσετε την καρδιά σας σε βωμό για τον αγαπημένο σας Κύριο.         
 
Να πλημμυρίσετε την καρδιά σας με το φώς της αγάπης ώστε οι κακές ιδιότητες του μίσους, της πλεονεξίας και της αλαζονείας να μη βρίσκουν θέση πια εκεί μέσα.
                                                                    -ΒΑΒΑ  

Source: SAI INSPIRES


Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAYΣκέψη της ημέραςWhy should we persist in imploring the Lord to reside in our hearts forever? Bhagawan lovingly explains to us today.

The nature of human beings is Love (prema). You cannot survive even for a moment, when deprived of Love. It is the very breath of your life. When the six vices, to which you were attached for so long, disappear, Love will be the only occupant of your heart; but Love has to find an object, a loved one. It cannot be alone. Direct your heart full of love towards the dark-blue Divine Child, the charming Lord, who is the Embodiment of Love, Purity, Service, Sacrifice and Selflessness. Then there will be no scope for any other attachment to grow. Let this love for the Lord, step-by-step become deeper, purer and more self-denying; until at last, there is no other need for thought and the individual is merged in the Universal. When Vaasudeva, the Lord, enters the heart of man, demons have no longer a place therein. Darkness and light do not co-exist; Light removes every inch of darkness.

- Bhagavatha Vahini, Ch 1, 'The Bhagavatha'.

When the mind is pure, unselfish and unwavering, the Divine appears in all His purity and fullness.
                                                                                  -BABA

 
Γιατί πρέπει να επιμένουμε να θερμοπαρακαλούμε τον Κύριο προκειμένου να κατοικήσει στην καρδιά μας για πάντα; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας ο εξηγεί σήμερα. 

Η Αγάπη είναι η φύση των ανθρώπινων όντων. Αν στερηθείτε την Αγάπη, ακόμη και για μια στιγμή, δεν θα μπορέσετε να επιβιώσετε. Είναι η ίδια η πνοή της ζωής σας. Όταν οι έξι κακίες, στις οποίες έχετε μείνει προσκολλημένοι για τόσο μακρό χρονικό διάστημα, εξαφανισθούν, η Αγάπη θα είναι ο μόνος ένοικος της καρδιάς σας. Αλλά η Αγάπη πρέπει να βρει το αντικείμενό της, τον Αγαπημένο της. Δεν μπορεί να είναι μόνη της. Να κατευθύνετε την καρδιά σας, πλημμυρισμένη από αγάπη, προς το Θείο Παιδί, που έχει βαθύ γαλανό χρώμα, προς Τον γοητευτικό Κύριο, που είναι η Ενσάρκωση της Αγάπης, της Αγνότητας, της Προσφοράς Υπηρεσίας, της Θυσίας και της Ανιδιοτέλειας. Μετά από αυτό δεν θα υπάρξει περιθώριο για να αναπτυχθεί μέσα σας οποιαδήποτε άλλη προσκόλληση. Να επιτρέψετε σ’ αυτή την αγάπη προς τον Κύριο να γίνει σιγά-σιγά όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο αγνή, όλο και περισσότερο απαλλαγμένη από τον εγωισμό. Αυτό θα συνεχισθεί ως ότου επιτέλους δεν θα υπάρξει πια άλλη ανάγκη για σκέψη και έτσι το ανθρώπινο άτομο θα συγχωνευθεί με την Συμπαντική Οντότητα. Όταν ο Κύριος εισέλθει στην καρδιά του ανθρώπου, οι δαίμονες δεν θα έχουν πια θέση εκεί μέσα. Το σκοτάδι και το φως δεν συνυπάρχουν. Το φως απομακρύνει κάθε ίχνος από το σκότος. 
      
Όταν ο νους είναι αγνός, ανιδιοτελής και ατάραχος, η Θεία Φύση παρουσιάζεται  με όλη Της την αγνότητα και όλη Της την πληρότητα.
                                             -ΒΑΒΑ


 Source: SAI INSPIRES
Συμβουλές για γονείς απ' τον Bhagawan Sri Sathya Sai BabaΤο σπίτι όπου μεγαλώνουν τα παιδιά πρέπει να είναι το πρώτο τους σχολειό.
Εκεί οι γονείς θα ενσταλάξουν στο νου των παιδιών την αξία της προσευχής, της ταπεινοφροσύνης και της προσφοράς

Οι γονείς θα πρέπει να αισθάνονται ότι είναι υπηρέτες διορισμένοι απ' το Θεό για φροντίζουν τις ψυχούλες που γεννιούνται μεσ' στο σπιτικό τους, όπως ο κηπουρός φροντίζει τα φυτά μέσα στον κήπο του κυρίου του.

Θα πρέπει να αφυπνίζουν την καλοσύνη που παραμένει ανεκδήλωτη μες την καρδιά των παιδιών, λέγοντας τους ιστορίες για άγιους και σοφούς του παρελθόντος.

Πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην αναπτύξουν τα παιδιά μέσα στους τον φόβο και γίνουν άνθρωποι δειλοί χωρίς θάρρος. Οι ευαίσθητες καρδιές των παιδιών έχουν μεγάλες δυνατότητες αφοσίωσης και προσήλωσης σε ανώτερους στόχους και ιδανικά

-BABA

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


When is the price to pay to acquire enduring happiness? Bhagawan, our loving Master, clearly explains to us today.

Everyone should treat whatever happens to them as gifts from God. Pleasure and pain should be treated alike as Divine gifts. There is a unique joy in this process. In daily life we tend to treat defeat, loss or grief as calamities. But nothing occurs in the world without a cause. Hunger is the cause for eating. Thirst is the cause for drinking. Difficulties are the cause of sorrow. If you would like to enjoy enduring happiness, you must discover the source of such happiness. That source is love (prema). There is nothing greater than love in this world. Everything has a price. The price to be paid for enduring happiness is Divine Love. The primary wealth for man is Love. Everyone should seek to acquire this wealth. With this wealth anyone can enjoy enduring bliss.

- Divine Discourse, 1 Jan 1998. 

Never feel depressed when you are weighed down be difficulties. God will never impose on you the ordeals which you cannot bear.
                                                            -BABA


Πότε καταβάλλουμε την αναγκαία τιμή για να αποκτήσουμε μόνιμη και διαρκή ευτυχία; Ο Μπάγκαβαν, ο αγαπημένος μας Κύριος, με σαφήνεια μας το εξηγεί σήμερα.

Ο καθένας οφείλει να αντιμετωπίζει όσα του συμβαίνουν ως δώρα που του προσφέρει ο Θεός. Η ευχαρίστηση και ο πόνος πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ως δωρεές του Θεού. Υπάρχει μια μόνο και μοναδική αγαλλίαση σ’ αυτή τη διαδικασία εναλλαγής λύπης και χαράς. Στην καθημερινή μας ζωή έχουμε την τάση να μεταχειριζόμαστε την ήττα, την απώλεια και την θλίψη ως συμφορές. Αλλά τίποτε δεν συμβαίνει στον κόσμο χωρίς γενεσιουργό αιτία. Η πείνα είναι η αιτία που προκαλεί το φαινόμενο της κατανάλωσης τροφής. Η δίψα είναι η αιτία που προκαλεί την ανάγκη να πιούμε νερό. Οι δυσκολίες είναι η αιτία που προκαλεί την θλίψη. Αν θέλετε να απολαύσετε την ευτυχία που δεν τελειώνει, πρέπει να ανακαλύψετε την πηγή από την οποία προέρχεται αυτού του είδους η ευτυχία. Αυτή η πηγή είναι η αγάπη. Δεν υπάρχει τίποτε σε τούτο τον κόσμο πιο μεγαλειώδες από την Αγάπη. Το καθετί, για να αποκτηθεί,  έχει κάποια τιμή που πρέπει να καταβληθεί. Η τιμή για την απόκτηση της ατέλειωτης ευτυχίας είναι η Θεϊκή Αγάπη. Ο πρωταρχικός πλούτος, ο πιο σημαντικός για τον άνθρωπο, είναι η Αγάπη. Ο καθένας οφείλει να αναζητήσει και να αποκτήσει αυτόν τον πλούτο. Με τέτοιο πλούτο, οποιοσδήποτε μπορεί να απολαύσει την ανεξάντλητη ευδαιμονία, αυτήν που ποτέ δεν τελειώνει.          

Ποτέ να μη νοιώθετε καταπτοημένοι όταν λυγίζετε κάτω από το βάρος των δυσκολιών. Ποτέ ο Θεός δεν θα σας υποβάλει σε δοκιμασίες που δεν έχετε τη δύναμη να τις υποφέρετε.
                                                 -ΒΑΒΑ
 Source: SAI INSPIRES
ΠΑΙΔΕΙΑ - ΓΝΩΣΗ

Στόχος της εκπαίδευσης είναι η απόκτηση Γνώσης και ο στόχος της Γνώσης είναι η απόκτηση της αγάπης.
 Παιδεία δεν σημαίνει απλά και μόνο τη συγκέντρωση πληροφοριών απ' την ανάγνωση βιβλίων.Αν επικεντρώσουμε όλη την προσοχή μας στην ανάγνωση βιβλίων σε βάρος της πρακτικής εφαρμογής των ηθικών διδαγμάτων που περιέχουν, θα προσβάλουμε το ίδιο το όνομα της Παιδείας.
Η Παιδεία πρέπει να κάνει τον άνθρωπο σεμνό και ταπεινό.
 Η ταπεινοφροσύνη θα τον κάνει αξιόπιστο
και η αξιοπιστία θα του εξασφαλίσει τον πλούτο που θα του επιτρέψει να είναι γενναιόδωρος. 
Η γενναιοδωρία θα του χαρίσει την ευτυχία, τόσο στον παρόντα όσο και στο μέλλοντα κόσμο.

-ΒΑΒΑ Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhat is the benefit of accomplishing or maintaining a pure and loving heart? Bhagawan lovingly answers this most important question for us today.

A cleansed and pure heart is the most appropriate altar or tabernacle for the Lord. In that fragrant bower, the Lord will establish Himself. When the Lord establishes Himself, at that very moment, another incident too will happen. The group of six vices that had infested the place will quit instantly, without any farewell or fanfare. When these vices quit, the wicked retinue of evil tendencies and vulgar attitudes which live on them will break camp and disappear without leaving even their addresses! Then one will shine in one’s native splendour of Truth and Love (Sathya and Prema). That person will endeavour without hindrance to realize the Self, and finally succeed in merging with the Universal and Eternal. Liberated from the tangle of ignorance or maya, the mind will fade away. The long-hidden secret will be revealed.
Bhagavatha Vahini, Ch 1, “The Bhagavatha” 

When your heart is filled with good thoughts and feeling, all that comes out of the senses – your speech, your vision, your action –will be pure.
                                                             -BABA


Ποιο είναι το όφελος που αποκομίζουμε όταν αναπτύσσουμε και καλλιεργούμε την καρδιά μας ώστε να είναι πάναγνη και να προσφέρει βαθιά αγάπη; Ο Μπάγκαβαν απαντά σήμερα για χάρη μας σ’ αυτή την πολύ σπουδαία ερώτηση με αγάπη.  

 Η απολύτως καθαρή και αγνή καρδιά είναι ο πιο κατάλληλος βωμός ή ναός, για να λατρεύεται εκεί ο Κύριος. Εκεί σ’ αυτή την ευωδιαστή αναδεντράδα, στην εύρωστη κληματαριά, εγκαθίσταται ο Κύριος. Όταν εδραιωθεί εκεί ο Θεός, την ίδια στιγμή που εισέρχεται σ’ αυτήν, ένα ακόμη γεγονός πραγματοποιείται. Οι έξι κακίες που είχαν κατακλύσει και λυμαίνονταν την καρδιά του ανθρώπου, σπεύδουν την ίδια στιγμή να την εγκαταλείψουν, χωρίς τελετές αποχαιρετισμού ή πανηγυρικά σαλπίσματα. Όταν αυτές οι κακίες αποχωρήσουν, η αχρεία συνοδεία των κακών τάσεων και παρορμήσεων και της πρόστυχης συμπεριφοράς που τρέφεται από αυτά, θα διαλύσει την εγκατάστασή της και θα εξαφανισθεί χωρίς να αφήσει ούτε και τη νέα της διεύθυνση. Τότε ο άνθρωπος θα φωτισθεί με την έμφυτη δική του λαμπρότητα της Αλήθειας και της Αγάπης. Αυτός ο άνθρωπος θα αγωνισθεί χωρίς εμπόδια για να συνειδητοποιήσει τον ανώτερο Εαυτό, και τελικά θα κατορθώσει να συνενωθεί με τη Συμπαντική και Αιώνια Ύπαρξη. Ο νους, απελευθερωμένος από τα δεσμά της άγνοιας ή της ψευδαίσθησης, θα συρρικνωθεί και θα σβήσει. Το μυστικό που κρατιόταν για τόσο πολύ χρόνο θα αποκαλυφθεί.  

 Όταν η καρδιά σας είναι πλημμυρισμένη από καλές σκέψεις και καλά συναισθήματα, οτιδήποτε παράγεται από τις αισθήσεις – τα λόγια που λέτε, οι εικόνες που βλέπετε, οι πράξεις που κάνετε – όλα αυτά θα είναι άδολα και αγνά.
                             -ΒΑΒΑ
 Source: SAI INSPIRES


Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAY
Σκέψη της ημέρας 
What is the potency of Shravana (Listening to the Lord’s glory), one of the nine types of devotion? Bhagawan lovingly explains to us today.

Listening to expositions by a speaker who has had the thrill of genuine experience is a blessing. The speaker’s face will blossom with joy, their eyes will shed tears of exhilaration at the very contemplation of the Lord’s glory. Listeners will easily catch that inspiration and experience the joy themselves as tears stream down their eyes. When an infant smiles, everyone around the infant also smiles in unison. So too the words of those who are saturated with devotion to God will saturate the hearts of the listeners too. Through that process of listening, a dirt-laden heart will be transformed into a clean and illumined heart which shines with genuine light and love. To the foul odours of sense-pursuits, keenness to listen to the glories of God is a valuable disinfectant, besides being in itself so full of sweet fragrance. Listening will effectively cleanse your heart.

Bhagavatha Vahini, Ch 1, “The Bhagavatha”

Constant reflection on the glory of God helps to transmute the body, mind and spirit.
                                                                     -BABA


Ποια είναι η δημιουργική δύναμη που έχει η ακρόαση ομιλιών  για τη δόξα του Κυρίου; Η ακρόαση αυτή είναι ένας από τους εννέα τύπους της αφοσίωσης. Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας το εξηγεί σήμερα.  

 Είναι Θεία ευλογία να ακούτε την αφήγηση ομιλητή που είχε τη συγκλονιστική συγκίνηση της γνήσιας εμπειρίας του Θεού. Το πρόσωπο αυτού του ομιλητή ανθίζει σαν το λουλούδι από τη μεγάλη χαρά του. Από τα μάτια του τρέχουν δάκρυα βαθιάς χαράς και ευφροσύνης από τον στοχασμό και μόνο της δόξας του Κυρίου. Οι ακροατές εύκολα συναισθάνονται αυτή τη βαθύτατη έμπνευση,  βιώνουν δε και οι ίδιοι την χαρά καθώς δάκρυα κυλούν από τα μάτια τους και γεμίζουν το πρόσωπό τους. Όταν ένα νήπιο χαμογελά, όλοι που βρίσκονται γύρω του χαμογελούν μαζί του εναρμονιζόμενοι έτσι με την καλή του διάθεση. Κατ’ ανάλογο τρόπο, τα λόγια εκείνων που είναι πλημμυρισμένοι από αφοσίωση προς τον Θεό πλημμυρίζουν και τις καρδιές όσων βρίσκονται στο ακροατήριο. Με αυτή τη διαδικασία της ακρόασης, η καρδιά που είναι φορτωμένη με ρύπους μεταμορφώνεται σε καρδιά καθαρή και λαμπερή που εκπέμπει γνήσιο φως και αγάπη. Σε σύγκριση με τις βρωμερές μυρωδιές, που αναδίδουν οι επιδιώξεις των αισθήσεων, η σφοδρή επιθυμία που έχει ο πιστός για να ακούσει λόγια για τη δόξα του Θεού  είναι ένα πολύτιμο απολυμαντικό, εκτός του ότι είναι από μόνη της τόσο γεμάτη από γλυκιά ευωδιά. Αυτή η ακρόαση θα αποκαθάρει και θα εξαγνίσει την καρδιά σας αποτελεσματικά.       


Ο αδιάκοπος και επίμονος στοχασμός πάνω στη δόξα του Θεού βοηθάει να μεταλλάξουμε το σώμα, τον νου και το πνεύμα.
                           -ΒΑΒΑSource: SAI INSPIRES

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 P.NILAYAM

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


What is the surest way to have a direct vision of the Lord? Bhagawan lovingly explains the secret to us today.

Embodiments of Divine Love! Adhere sincerely to your faith and traditions. Wherever you may be, do not give room for religious or any kind of differences. When we examine the root cause for differences or conflicts, you will find that the real reason is selfish minds, wearing the garb of religion or any other cause, and inciting conflicts amongst the people. If you desire to secure genuine peace in the world, you must hold morality (neethi) as superior to your community (jaathi). Cherish good feelings as more important than religious beliefs. Mutual regard (mamatha), equal mindedness (samatha) and forbearance (Kshamatha) are the basic qualities necessary for every human being. Only the person with these three qualities can be regarded as a true man. Hence all of you must cultivate these three sacred qualities assiduously. Using these qualities, give up all kinds of differences. Then love will develop in you. When love grows, you will have a direct vision of God. 

- Divine Discourse, Dec 25, 1990.

A peaceful mind is the abode of love.
                                                                      -ΒΑBΑ


Ποιος είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να δούμε με τα μάτια μας τον Θεό; Ο Μπάγκαβαν μας εξηγεί σήμερα με αγάπη τούτο το μυστικό.
 
Ενσαρκώσεις της Θεϊκής Αγάπης! Αφοσιωθείτε με απόλυτη ειλικρίνεια στην πίστη σας και στις παραδόσεις σας. Οπουδήποτε και αν βρεθείτε, να μην αφήσετε περιθώρια για να αναπτυχθούν θρησκευτικές ή άλλες διαφορές οποιουδήποτε είδους. Όταν εξετάζουμε τις ριζικές αιτίες που προκαλούν συγκρούσεις ή διαφορές, διαπιστώνουμε ότι ο πραγματικός λόγος είναι τα εγωιστικά μυαλά, που φέρουν το ένδυμα της θρησκείας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας. Αυτά υποδαυλίζουν τις συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων. Αν επιθυμείτε να εξασφαλίσετε γνήσια ειρήνη στον κόσμο, τότε πρέπει να έχετε την ηθική ως την ανώτερη αξία στην κοινότητά σας. Να αγαπάτε με τρυφερότητα τα καλά συναισθήματα θεωρώντας τα ως πιο σημαντικά ακόμη και από τα θρησκευτικά σας πιστεύω. Οι βασικές αρετές που είναι απαραίτητες για κάθε άνθρωπο, είναι η αμοιβαία εκτίμηση, η ομοψυχία και η ανεκτικότητα. Αληθινός άνθρωπος λογίζεται μόνο εκείνος που διαθέτει αυτές τις τρείς αρετές. Συνεπώς, όλοι σας οφείλετε να καλλιεργείτε με επιμέλεια και επιμονή αυτές τις τρεις καθαγιασμένες αρετές. Χρησιμοποιώντας αυτές τις αρετές, απαλλαγείτε από όλων των ειδών τις διαφορές που σας χωρίζουν από τους άλλους. Κατόπιν αυτού θα αναπτυχθεί μέσα σας η αγάπη. Όταν αναπτύξετε την αγάπη σας, τότε θα δείτε τον Θεό με τα ίδια τα μάτια σας. 

 Ο ειρηνικός νους είναι η κατοικία της αγάπης.
                                                                                      -ΒΑΒΑSource: SAI INSPIRES

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Holy Bible !!! Christmas Discourse 1996ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ !!!Σήμερα είναι η ημέρα της Γέννησης του Ιησού, που γιορτάζεται με τα χιόνια του Δεκέμβρη, με φώτα και Χριστουγεννιάτικα δέντρα, και με προσευχές. Είναι όμως ανώφελο να προσευχόμαστε μόνο μια μέρα και να  ξεχνάμε τον Θεό ολόκληρο τον υπόλοιπο χρόνο. Ένας τέτοιος εορτασμός είναι μάταιη και κούφια επίδειξη. Δεν εκπορεύεται από την καρδιά.
 Είμαστε αληθινοί Χριστιανοί μόνο όταν ζούμε σύμφωνα με την διδασκαλία του Χριστού, δηλαδή όταν την εφαρμόζουμε στην πράξη καθημερινά στη ζωή μας. Ακόμη και αν ακολουθούσαμε δυο μόνο από τις διδαχές του, αυτό θα μας ήταν αρκετό. 
Φέρετε στο νου σας τα λόγια που είπε, τις συμβουλές και τις προτροπές που έδωσε, τις προειδοποιήσεις που απηύθυνε, και πάρετε την απόφαση να κατευθύνετε την καθημερινή σας ζωή σύμφωνα με τον τρόπο που Εκείνος υπέδειξε. Τα λόγια Του πρέπει να χαραχτούν στην καρδιά σας και οφείλετε να αποφασίσετε να εφαρμόσετε όλα όσα δίδαξε. 
Ο Ιησούς δίδαξε ότι ο Θεός είναι Αγάπη. Αντί οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν αυτή την θεμελιώδη αλήθεια, επιτρέπουν στο μίσος, στον φθόνο και στις άλλες κακές ιδιότητες να μολύνουν την αγάπη τους. Έχει δοθεί ως δωρεά στον άνθρωπο η αγάπη, όχι για να την εκφράζει σε σκοπούς ιδιοτελείς, αλλά για να την κατευθύνει προς τον Θεό. 
Κήρυξε ότι δεν ήταν καθόλου σπουδαίο να ανταποδίδει ο άνθρωπος καλό στο καλό. Οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν καλό ακόμη και σε όσους τους βλάπτουν. 
Μόνο η Αγάπη μπορεί να φανερώσει την Θεία Φύση, η οποία κρύβεται μέσα σε όλους. Αγάπη είναι ο Θεός. Να ζείτε μέσα στην Αγάπη. Η Αγάπη ζει και διατηρείται ενεργός και δυνατή στον άνθρωπο, ο οποίος προσφέρει στους άλλους και συγχωρεί. Το εγώ του ανθρώπου ζει παίρνοντας από τους άλλους και λησμονώντας τις υποχρεώσεις του. Η Αγάπη είναι ανιδιοτέλεια, δεν ζητάει τα δικά της. Ο εγωκεντρισμός, η εγωπάθεια, δεν έχει διόλου αγάπη. Μην σπαταλάτε  τη ζωή σας επιδιώκοντας τα στενόκαρδα συμφέροντα  του εγώ σας. Να αγαπάτε! Να εκφράζετε την αγάπη σας! Γίνετε αυτό που πραγματικά είσαστε- δηλαδή ενσαρκώσεις της Αγάπης.
 Ανεξάρτητα από το πώς σας φέρονται οι άλλοι ή τί σκέφτονται για εσάς, εσείς να μην ανησυχείτε. Να ακολουθείτε τον Ιησού Χριστό. Να αγαπάτε για χάρη της δικής σας πνευματικής εξέλιξης, όχι γι’ αυτό που λένε οι άλλοι. Να μην μιμείσθε τους άλλους. Να καλλιεργείτε και να βελτιώνετε τη δική σας ζωή. Έχετε την δική σας καρδιά, την δική σας γνώμη, τις ιδέες σας, την θέλησή σας. Συνεπώς, γιατί μιμείσθε τους άλλους;   Λένε ότι η μίμηση είναι ανθρώπινη. Ωστόσο, η  δημιουργία είναι έργο του Θεού. Να ακολουθείτε το μονοπάτι σας, αυτό που έχετε επιλέξει εσείς. Αφήστε τη δική σας εμπειρία για τον Θεό να γίνει οδηγός σας και κύριός σας. Μην κατεβείτε στο μνήμα, άτολμα και αδύναμα αντιγράφοντας τους άλλους. Δεν θα βρείτε τον Θεό, αν τον ζητάτε στον εξωτερικό κόσμο. Η δική σας καρδιά, που  λάμπει από αγάπη, είναι η αγάπη του Θεού. 
                                                                        Bhagawan  Sri Sathya Sai Baba    


THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


The best way to celebrate Christmas is to ponder over the message of Christ. What was the message that Jesus brought to mankind? Bhagawan lovingly explains this on this holy day.

Two thousand years ago, when narrow pride and thick ignorance defiled mankind, Jesus came as the Embodiment of Love and Compassion and lived among people, holding forth the highest ideals of life. You must pay attention to the lessons He elaborated in the various stages of His life. His first declaration was, “I am the messenger of God”. Yes, each individual has to accept that role and live as examples of divine love and charity. Jesus knew that God wills all. So even when He was on the cross, though He suffered agony, He bore no ill-will towards anyone and in fact exhorted those with Him to treat all as instruments of His Will. "All are one; be alike to everyone" - Practise this attitude in your daily lives. Moon can be seen only through the moonlight. So too God, who is love, can be seen and realised only through love. Love is God, Live in Love. This is the Message I give you.

Divine Discourse, Dec 24, 1980

The best way to love God is to love all, serve all.
                                                                                   -BABA


Ο πιο καλός τρόπος για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα είναι να στοχαστούμε πάνω στο μήνυμα του Χριστού. Ποιο ήταν το μήνυμα που έφερε ο Ιησούς στο ανθρώπινο γένος; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας εξηγεί αυτό το ζήτημα με την ευκαιρία τούτης της άγια μέρας.

Εδώ και δυο χιλιάδες χρόνια, τότε που η στενοκέφαλη υπεροψία και η παχυλή άγνοια ατίμαζαν και μόλυναν το ανθρώπινο γένος, γεννήθηκε ο Ιησούς ως Ενσάρκωση της Αγάπης και της Συμπόνιας και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους, διδάσκοντας και υποστηρίζοντας τα ύψιστα ιδεώδη της ζωής. Οφείλετε να εξετάσετε προσεκτικά τις διδασκαλίες που ανέπτυξε λεπτομερώς ο Ιησούς στα διάφορα στάδια της ζωής Του. Το πρώτο που διακήρυξε ήταν το εξής: «Είμαι ο αγγελιοφόρος του Θεού». Ναι, λοιπόν, κάθε άνθρωπος οφείλει να δεχθεί και να αναλάβει αυτό τον ρόλο και να ζει ως πρότυπο και παράδειγμα της θείας αγάπης και φιλανθρωπίας. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο Θεός τους θέλει όλους. Έτσι, ακόμη και όταν βρισκόταν επάνω στον σταυρό, και παρότι υπέφερε από αγωνία, δεν ένιωσε μνησικακία εναντίον κανενός και είναι αλήθεια ότι προέτρεπε όσους Τον ακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν όλους τους ανθρώπους ως όργανα της Θέλησης του Θεού. «Όλοι είναι ένα. Να είσαστε όμοιοι προς τον καθένα». Να εφαρμόζετε τούτη τη συμπεριφορά στην καθημερινή σας ζωή. Μπορούμε να δούμε την σελήνη μόνο από το φώς που εκπέμπει. Κατ’ ανάλογο τρόπο, ο Θεός είναι αγάπη και μπορούμε να Τον δούμε και να Τον συνειδητοποιήσουμε μόνο μέσα από την αγάπη. Η Αγάπη είναι Θεός. Να ζείτε μέσα στην Αγάπη. Αυτό είναι το Μήνυμα που σας δίνω.       


Ο πιο καλός τρόπος για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς τον Θεό είναι να αγαπούμε όλο τον κόσμο και να τον υπηρετούμε.
                                           -ΒΑΒΑ
Source: SAI INSPIRESΤετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


What is the resolution we all must take to make this day, the holy Christmas eve, special? Bhagavan lovingly guides us today.

Jesus sacrificed His life and poured out His blood to instill Love and Compassion in the heart of man, so that you are happy when others are happy and sad when others are sad. Let Me call upon you today, to give up, in honour of this holy occasion, two evils from your mind: self praise and talking scandal! Give them up! Instead adopt one habit: the habit of loving service to the distressed. If you spend all your time and energy in worldly comfort and sensual delight, you are disgracing this human existence. Do not spend your life in just enjoying food; eat as much as is necessary for living. Maintain your body as temple where God resides. Keep it clean, fresh and fragrant by developing compassion and love; Let holy thoughts, words and deeds emerge from you. Do not demean it by using it for low, trivial and unholy tasks. Wherever you are, make this resolution today!

Divine Discourse, Dec 25, 1976

Fill your heart with the light of love so that the evil qualities of hate, greed and conceit find no place therein.
               -BABA


Ποια είναι η απόφαση που όλοι πρέπει να πάρουμε, για να κάνουμε τούτη την ημέρα, την ιερή ημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων, ημέρα εξαίρετη, ξεχωριστή και σπουδαία; Ο Μπάγκαβαν  με αγάπη μας καθοδηγεί σήμερα.

 Ο Ιησούς θυσίασε τη Ζωή Του και έχυσε το αίμα Του για να ενσταλάξει την Αγάπη και τη Συμπόνια στην καρδιά του ανθρώπου, ώστε να ευτυχείτε όταν οι άλλοι ευτυχούν και να λυπόσαστε όταν οι άλλοι λυπούνται. Σας καλώ σήμερα, με την ευκαιρία αυτής της ιερής ημέρας, να βγάλετε από το νου σας δυο κακά: τον αυτοέπαινο και την σκανδαλολογία! Απαλλαγείτε από αυτά! Και αντί γι’ αυτά, να υιοθετήσετε μιαν άλλη συνήθεια: να αγαπάτε την προσφορά υπηρεσίας προς τους δυστυχείς που δεινοπαθούν. Αν διαθέτετε όλο τον χρόνο σας και την ενέργειά σας για εγκόσμιες απολαύσεις και αισθησιακές ηδονές, αυτό που κάνετε είναι να απαξιώνετε και να ντροπιάζετε τούτη την ανθρώπινη ύπαρξή σας. Μην ξοδεύετε τη ζωή σας απλά για να απολαμβάνετε το φαγητό. Να τρώτε τόσο όσο χρειάζεται για τη ζωή σας. Να διατηρείτε το σώμα σαν τον ναό όπου διαμένει ο Θεός. Να το έχετε πάντοτε καθαρό, ακμαίο και ευωδιαστό αναπτύσσοντας τη συμπόνια και την αγάπη. Ας αναδύονται από εσάς ιερά διανοήματα, άγια λόγια και έργα καθαγιασμένα. Φροντίστε να μην εξευτελίζετε το σώμα σας χρησιμοποιώντας το για ποταπούς, κατώτερους, ασήμαντους και ανίερους σκοπούς. Οπουδήποτε και αν βρισκόσαστε, πάρετε αυτή την απόφαση σήμερα!  

 Να πλημμυρίσετε την καρδιά σας με το φως της αγάπης, ώστε οι κακίες του μίσους, της πλεονεξίας και της αλαζονείας να μη βρίσκουν πια θέση εκεί μέσα.
           -ΒΑΒΑ


Source: SAI INSPIRES

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhat is the purpose of a Divine Incarnation? Who are the primary beneficiaries? Bhagawan lovingly clarifies for us today.

People believe that Divine incarnations happen only for the punishment of the wicked and the protection of the righteous. But these represent only one aspect of the task. The granting of peace and joy, of a sense of fulfillment to seekers who have striven long —this too is His task. The Avatar, or form incarnate, is only the concretization of the yearning of the seekers. It is the solidified sweetness of the devotion of godly aspirants. The Formless assumes the form for the sake of these aspirants and seekers. They are the prime cause. The cow secretes milk for the sustenance of the calf. That is the chief beneficiary. But, as we see, others also benefit from that milk. So too, though the devotees are the prime cause and their joy and sustenance the prime purpose of an incarnation, other incidental benefits also accrue, such as fostering dharma, suppression of evil, and reforming, correcting or destroying the wicked.

Bhagavatha Vahini, Ch 1, “The Bhagavatha”

Divine incarnations come to the world to teach humanity the path of love.
                             -BABA


Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο πραγματοποιείται μια Θεία ενσάρκωση; Ποιοι είναι εκείνοι που ωφελούνται πρωτίστως; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας διευκρινίζει σήμερα αυτό το θέμα.

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ενσαρκώσεις του Θεού γίνονται μόνο για να τιμωρηθούν οι άνομοι και αμαρτωλοί και να προστατευθούν οι ενάρετοι και οι δίκαιοι. Αυτά ωστόσο, αποτελούν μέρος της όλης αποστολής. Η χορήγηση της ειρήνης και της χαράς, της αίσθησης της εκπλήρωσης του σκοπού για όλους εκείνους τους αναζητητές που έχουν αγωνισθεί επί μακρό – και τούτα αποτελούν επίσης έργο της αποστολής του ενσαρκωμένου Θεού. Το Αβατάρ, δηλαδή η μορφή του ενσαρκωμένου Θεού, είναι απλά η υλοποίηση της βαθιάς επιθυμίας και της λαχτάρας των πιστών αναζητητών. Είναι η συσσωμάτωση και συνένωση της γλυκύτητας που πηγάζει από την αφοσίωση των πιστών του Θεού. Ο Θεός, που δεν έχει μορφή, παίρνει μορφή για χάρη αυτών των εμπνευσμένων που Τον θέλουν και Τον επιζητούν. Αυτοί αποτελούν την πρωταρχική αιτία. Η αγελάδα βγάζει γάλα για να στηρίξει, να θρέψει και να συντηρήσει το μοσχαράκι της. Το μοσχαράκι είναι εκείνο που κυρίως ωφελείται, εκείνο που προσδέχεται την παρεχόμενη δωρεά. Αλλά, καθώς βλέπουμε, και άλλοι επωφελούνται από το γάλα της αγελάδας. Κατ’ ανάλογο τρόπο, παρότι οι πιστοί αποτελούν την πρωταρχική αιτία, και η χαρά και στήριξή τους είναι ο πρωταρχικός σκοπός της Θείας ενσάρκωσης, προκύπτουν από αυτή την ενσάρκωση και άλλα συνακόλουθα οφέλη, όπως είναι η ενδυνάμωση του ντάρμα (δηλαδή της δικαιοσύνης και της ορθής συμπεριφοράς), καθώς και η καταστολή του κακού και η αναμόρφωση, η διόρθωση ή  ο αφανισμός των αχρείων.        


Οι Θεϊκές ενσαρκώσεις κατεβαίνουν στον κόσμο για να διδάξουν στην ανθρωπότητα τον δρόμο της αγάπης.
                                                                                                  -ΒΑΒΑ
Source: SAI INSPIRES
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέραςWhy is it impossible to describe with certainty the ways of God and His incarnations? Bhagawan explains to us by revealing fundamental principles of Divine incarnation.

There is no compulsive rule that incarnations should occur only on the earth and in human form. Any place and any form can be chosen by the fully free. Whichever place and form promote the purpose of fulfilling the yearning of the devotee, that place and form are chosen by the will of God. God is above and beyond the limits of time and space. He is beyond all characteristics and qualities, and no list of such can describe Him fully. For Him, all beings are equal. The difference between man, beast, bird, worm, insect, and even a god is but a difference of the ‘vessel’ (upadhi). The one single God activates every vessel and gives rise to manifold consequences. God appreciates the consciousness of unity as the basic motive of acts. He doesn’t appreciate the activity itself being one without variety; activity must be suited to the various needs.

Bhagavatha Vahini, Ch 1, “The Bhagavatha”

To regard the universe as a manifestation of God and to experience it as such is real devotion.
                                                                       -BABA


Γιατί είναι αδύνατο να περιγράψουμε με σιγουριά τους τρόπους με τους οποίους  ενεργεί ο Θεός καθώς και τις ενσαρκώσεις του; Ο Μπάγκαβαν μας το εξηγεί αποκαλύπτοντας θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις Θείες ενσαρκώσεις.

Δεν υπάρχει κανένας καταναγκαστικός νόμος που να ορίζει ότι οι ενσαρκώσεις του Θεού πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο επί της γης και μόνο με ανθρώπινη μορφή. Οποιοσδήποτε τόπος και οποιαδήποτε μορφή μπορεί να επιλεγεί από Eκείνον που είναι απολύτως ελεύθερος. Οποιοσδήποτε τόπος και οποιαδήποτε μορφή εξυπηρετεί την επιδίωξη της εκπλήρωσης της λαχτάρας του αφοσιωμένου πιστού, αυτός ο τόπος και αυτή η μορφή επιλέγονται από την θέληση του Θεού. Ο Θεός είναι πάνω και πέρα από τα όρια που θέτει ο χώρος και ο χρόνος. Είναι πέρα από όλα τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες και κανένα σύνολο από τέτοια χαρακτηριστικά δεν μπορεί να Τον περιγράψει πλήρως. Για τον Θεό όλα τα πλάσματα είναι ίσα. Η διαφορά μεταξύ του ανθρώπου, του ζώου, του πτηνού, της γυναίκας, του εντόμου, ακόμη και ενός Θεού, δεν είναι παρά διαφορά «σώματος» (μορφής, δοχείου). Ο ένας και μοναδικός Θεός ενεργοποιεί κάθε «σώμα» και έτσι προκαλεί πολλαπλές συνέπειες. Ο Θεός αναγνωρίζει και εκτιμά την συνείδηση  της ενότητας των όντων ως το βασικό κίνητρό τους για την επιτέλεση πράξεων. Δεν εκτιμά  την δραστηριότητα των όντων όταν αυτή είναι μια και ενιαία χωρίς διαφοροποίηση και ποικιλία. Η δραστηριότητα πρέπει να ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες.   


Πραγματική αφοσίωση είναι να θεωρείτε το σύμπαν ως εκδήλωση του Θεού και να το βιώνετε ως τέτοια εκδήλωση.
                    -ΒΑΒΑ
 Source: SAI INSPIRES
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


What is the significance of being in the company of the pious and listening to the Glories of the Lord? Bhagawan lovingly explains to us today.

Exulting in praising the Lord is the hallmark of the real good. Avoid being in the company of people who revel in sensory talks. Choose to spend your time in the company of the Divine and be engaged in the Lord’s activities. Only those who act in accordance to the above are God’s own (Bhagavathas). Reading and enjoying the stories of the glory of Krishna (Lord) in a sacred hall, temple, shrine, or hermitage of a saint, or being in the company of the virtuous and the good — that is a source of great inspiration and joy. You can approach pious people, serve them, and listen to their exposition of the glories of God. Taste for such wholesome literature is the result of accumulated merit and effort. Listening will be enough in the beginning; later, the stories will arouse interest in the nature and characteristics of God, and the aspirant will seek and find for oneself the path to realisation.

Bhagavatha Vahini, Ch 1, “The Bhagavatha” 

Constant reflection on the glory of God helps to transmute the body, mind and spirit.
                                                                     -BABA


Ποια είναι η σημασία που έχει η συναναστροφή με ευσεβείς ανθρώπους και η παρακολούθηση ομιλιών που αναφέρονται στη δόξα του Κυρίου; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας το εξηγεί σήμερα.

 Η αγαλλίαση που αποκομίζει ο άνθρωπος εξυμνώντας τον Κύριο είναι το αποτύπωμα της σφραγίδας η οποία πιστοποιεί τη γνησιότητα αυτού που είναι στ’ αλήθεια καλό. Να αποφεύγετε την συναναστροφή με ανθρώπους, οι οποίοι χαίρονται να συζητούν θέματα που αφορούν τις αισθήσεις. Να προτιμάτε να περνάτε το χρόνο σας συντροφιά με τον Θεό και να ασχολείσθε με δραστηριότητες του Κυρίου. Μόνο εκείνοι που ενεργούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα είναι άνθρωποι απολύτως αφοσιωμένοι στον Θεό. Η ανάγνωση και απόλαυση ιστοριών για τη δόξα του Κρίσνα σε κάποια καθαγιασμένη αίθουσα, σε ναό, σε ιερό τέμενος ή σε ερημητήριο κάποιου αγίου, ή η συμμετοχή στην ομήγυρη των ενάρετων και καλών ανθρώπων – όλα αυτά είναι πηγή μεγάλης έμπνευσης και χαράς. Μπορείτε να πλησιάζετε ανθρώπους ευσεβείς, να τους υπηρετείτε και να ακούτε όσα λένε για τη δόξα του Θεού. Η απόλαυση της ομορφιάς ωφέλιμων αναγνωσμάτων έρχεται ως αποτέλεσμα των αρετών που έχετε αποκτήσει και των προσπαθειών που έχετε καταβάλει. Αρχικά, θα είναι αρκετό να ακούτε τα κείμενα και τις ομιλίες. Αργότερα, οι διηγήσεις θα διεγείρουν το ενδιαφέρον για τη φύση και τα χαρακτηριστικά του Θεού και έτσι ο ίδιος ο πνευματικός αναζητητής θα φροντίσει και θα βρει τον δρόμο του προς την αυτοπραγμάτωση. 

 Ο αδιάκοπος και επίμονος στοχασμός πάνω στη δόξα του Θεού βοηθάει να μεταλλάξουμε το σώμα, τον νου και το πνεύμα.
                     -ΒΑΒΑ 

Source: SAI INSPIRES
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


Why should we persist in our spiritual practices and how long should we continue? Bhagawan lovingly explains to us through a practical and wonderful example.

The infant doesn’t know the taste of milk. But by taking it daily, it develops a deep attachment for it, such that when milk is to be given up and rice substituted, it starts to protest. But the mother doesn’t despair; she persuades the child to take small quantities of cooked rice daily, and slowly, the child starts liking rice and gives up milk. Milk though once its natural food, is replaced by rice through practice to such an extent that if rice is not available for a day, the child feels miserable. So too though sense pleasures are ‘natural’ at first, by means of practice and listening to the wise, slowly the joy derived from listening and recapitulating the glories of the Lord is grasped. Over time, the company of the worldly who chatter about the senses or sense-objects will no longer attract; the company that exults in the Love of Lord becomes sweeter and then you begin to genuinely experience the Divine.

Bhagavatha Vahini, Ch 1, “The Bhagavatha” 

Character is built up by constant practice of good actions.
                                                                                                      -BABAΓιατί πρέπει να επιμένουμε στις καθιερωμένες πνευματικές μας συνήθειες και πρακτικές και για πόσο διάστημα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε; Ο Μπάγκαβαν με αγάπη μας το εξηγεί χρησιμοποιώντας ένα πρακτικό και θαυμάσιο παράδειγμα.

Το βρέφος δεν γνωρίζει τη γεύση του μητρικού γάλακτος. Αλλά, πίνοντας γάλα από το στήθος της μητέρας του καθημερινά, αναπτύσσει μεγάλη προσκόλληση προς αυτό, τόσο μεγάλη μάλιστα ώστε, όταν πρέπει να διακοπεί η χορήγηση γάλακτος στο νήπιο και να αντικατασταθεί το γάλα με τη χορήγηση ρυζιού, το παιδί  αρχίζει να διαμαρτύρεται. Αλλά η μητέρα δεν απελπίζεται από την αντίδρασή του. Πείθει το παιδί της να δέχεται λίγο μαγειρεμένο ρύζι καθημερινά  και έτσι το ρύζι αρχίζει να του αρέσει. Τότε το παιδί εγκαταλείπει το μητρικό γάλα. Το γάλα, παρότι ήταν κάποτε η φυσική τροφή του παιδιού, αντικαθίσταται από το ρύζι με τη βοήθεια της καθημερινής πρακτικής και της συνήθειας, σε τέτοιο βαθμό δε, ώστε, αν το ρύζι λείψει για μια μέρα, το παιδί θα νοιώθει δυστυχισμένο. Κατ’ ανάλογο τρόπο, οι αισθησιακές απολαύσεις είναι «φυσικές» στην αρχή, όμως με τη βοήθεια της άσκησης και ακούγοντας τα λόγια των σοφών, σιγά-σιγά ο πιστός απολαμβάνει μέγιστη χαρά ακούοντας για την δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Με τον καιρό, η ανάμιξη και συναναστροφή με τα πράγματα και τους ανθρώπους του υλικού κόσμου, οι οποίοι μιλούν για τις αισθήσεις ή για τα αντικείμενα των αισθήσεων, δεν θα προσελκύει πια και δεν θα παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Η συναναστροφή με πιστούς, που χαίρονται και αγάλλονται εξυμνώντας την Αγάπη του Θεού, γίνεται γλυκύτερη και τότε αρχίζετε να βιώνετε γνήσια την Θεία Φύση.    

Ο χαρακτήρας διαμορφώνεται με την αδιάκοπη πραγματοποίηση καλών πράξεων.
                                                                  -ΒΑΒΑSource: SAI INSPIRES
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


What is the need to indulge in spiritual practices? How do we ensure we don’t give up these easily? Bhagawan explains today.

Generally people get drawn to sense objects, for they are victims of instincts. And instincts come along with the body and aren’t derived by any training. The infant seeks milk from the mother, no training is needed for this. However for the infant to walk and talk, some training is necessary, because these actions are not automatic but are socially prompted, by example and by imitation of others. Training is essential even for the proper pursuit of sense pleasure, for it is the wild and untrained search for such pleasure that promotes anger, hatred, envy, malice, and conceit. To train the senses along salutary lines and to hold them under control, certain good disciplines like repetition of the name, meditation, fasts, worship at dawn and dusk, etc. are essential. When one is asked to do such spiritual acts, one has no inner prompting at all. Still, one shouldn’t give up in despair. No one has a taste for such practices from the very beginning, but constant practice creates the zest.

Bhagavatha Vahini, Ch 1, “The Bhagavatha”

Knowledge that is not put into practice is like food that is not digested.
                         -BABA


Γιατί χρειάζεται να αφοσιωνόμαστε και να εμβαθύνουμε στις πνευματικές μας ασκήσεις; Πώς εξασφαλιζόμαστε από το ενδεχόμενο να τις σταματήσουμε  εύκολα; Ο Μπάγκαβαν μας το εξηγεί σήμερα.

Γενικά, οι άνθρωποι έλκονται από τα υλικά πράγματα που προκαλούν και διεγείρουν τις αισθήσεις. Αυτό συμβαίνει, διότι οι άνθρωποι είναι θύματα των ενστίκτων τους. Και τα ένστικτα συνακολουθούν το σώμα και δεν παράγονται από οποιουδήποτε είδους εκγύμναση ή εκπαίδευση. Το νήπιο ενστικτωδώς ζητάει γάλα από τη μητέρα του και δεν του χρειάζεται γι’ αυτό κανενός είδους μάθημα ή εκπαίδευση. Ωστόσο, για να περπατήσει το νήπιο και να μιλήσει, χρειάζεται κάποιαν εκπαίδευση. Και τούτο διότι αυτές οι πράξεις, δηλαδή το περπάτημα και η ομιλία, δεν λειτουργούν αυτομάτως, αλλά υπαγορεύονται και παρακινούνται από την ανθρώπινη κοινωνία, δηλαδή από το παράδειγμα που δίνουν οι άλλοι και από τη μίμηση. Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη  ακόμη και για την ορθή επιδίωξη της απόλαυσης των αισθήσεων, διότι η άγρια και χωρίς εκπαίδευση αναζήτηση της απόλαυσης προάγει και προωθεί την οργή, το μίσος, τον φθόνο, την κακία και την αλαζονεία. Προκειμένου να εκπαιδευθούν οι αισθήσεις, για να είναι ο ρόλος τους ευεργετικός και επωφελής και να τηρούνται υπό έλεγχο, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται ορισμένες καλές ασκήσεις πειθαρχίας όπως είναι η επανάληψη του Αγίου Ονόματος του Θεού, ο διαλογισμός, οι νηστείες, η λατρεία κατά το χρόνο της αυγής και το σούρουπο κλπ. Όταν καλείται ο άνθρωπος να επιτελέσει τέτοιες πνευματικές ασκήσεις, δεν έχει καμιά εσωτερική παρώθηση για να το κάνει. Και ωστόσο, δεν πρέπει να εγκαταλείπει κανείς αυτή την προσπάθεια από απελπισία. Κανείς δεν επιθυμεί ευθύς εξ αρχής αυτές τις ασκήσεις. Ωστόσο η σταθερή επανάληψή τους φέρνει την όρεξη και τον ενθουσιασμό.

Η γνώση που αποκτιέται και δεν εφαρμόζεται στην πράξη είναι σαν την τροφή που παραμένει αχώνευτη.
                                                                                         -ΒΑΒΑ

Source: SAI INSPIRES


Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

Radio Sai Thursday Sathya Sai Darshan 24 - Christmas Celebrations 1998

THOUGHT FOR THE DAY


Σκέψη της ημέρας


What is the single most important quality an aspirant must possess to ensure success in the spiritual quest? Bhagawan, our loving Master, clearly explains to us today.

The quintessence of the scriptural texts is this: Realise that the awareness of Divine or Brahman cannot be won by the accumulation of wealth nor by giving away the riches. Nor can it be achieved by reading texts, rising to power, acquiring degrees and diplomas, or performing scriptural sacrifices and rituals. The body is an anthill, with the mind inside as a deep cavity. The mind has hidden in it the serpent named ignorance or nescience (a-jnana). The serpent cannot be killed by resorting to satisfaction-oriented works (kamya karma). Spiritual wisdom (jnana) is the only weapon that can kill it. To achieve spiritual wisdom, you must have ‘Steady Faith’. Shraddhavan labhathe jnanam, states the scriptures. Meaning, that person alone, who has steady and unwavering faith, can certainly secure wisdom.

Sutra Vahini, “Stream of Aphorisms of Brahman” 

You worship with faith and you experience Grace. Faith results in Grace, without your being aware of it.
                                                                                         -BABA


Ποια είναι η ξεχωριστή εκείνη και σημαντική ιδιότητα που πρέπει να την έχει ο πνευματικός αναζητητής, για να εξασφαλίσει την επιτυχία του στην πνευματική αναζήτηση; Ο Μπάγκαβαν, ο αγαπημένος μας Κύριος, μας το εξηγεί σήμερα με σαφήνεια 

 Το πιο σημαντικό συστατικό, η πεμπτουσία, του περιεχομένου των ιερών κειμένων είναι τούτο: Να συνειδητοποιήσετε ότι η επίγνωση της Θείας Φύσης δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε με τη βοήθεια της συσσώρευσης πλούτου ούτε με τη δωρεάν προσφορά του πλούτου στους άλλους. Ούτε μπορείτε να την κατορθώσετε  μελετώντας κείμενα, καταλαμβάνοντας θέσεις εξουσίας και δύναμης, αποκτώντας ακαδημαϊκούς τίτλους και διπλώματα, ή εκτελώντας θυσίες και τελετουργίες που αναφέρονται στις γραφές. Το ανθρώπινο σώμα είναι μια μυρμηγκοφωλιά, που εμπεριέχει το νου σαν μια βαθιά κοιλότητα. Ο νους έχει κρυμμένο μέσα του το φίδι που ονομάζεται άγνοια ή αμάθεια. Αυτό το φίδι δεν μπορεί να φονευθεί με την βοήθεια έργων που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των επιθυμιών. Το μόνο όπλο, που μπορεί να φονεύσει την άγνοια είναι η πνευματική σοφία. Για να μπορέσετε να φτάσετε στην πνευματική σοφία, πρέπει να αποκτήσετε «Ακλόνητη Πίστη». Την σοφία μπορεί να την εξασφαλίσει σίγουρα μόνο εκείνος που έχει ακλόνητη και αδιακύμαντη πίστη.

 Λατρεύετε τον Θεό με πίστη και βιώνετε τη Θεία Χάρη. Η πίστη οδηγεί στη Θεία Χάρη, χωρίς να το αντιλαμβανόσαστε.
                                    -ΒΑΒΑ
 Source: SAI INSPIRES